Jedynaczka

Jedynaczka mówi się o nich, że są egoistyczne , samolubne, zarzuca się im wady tj, niezdolność do dzielenia się z innymi , przesadne mniemanie o sobie , przekonanie , że wszystko się im należy.